ERIH FROM UMECE ZIVLJENJA PDF

Oznaavanje knjige u potpunosti ovisi o lanu grupe koji je knjigu postavio u grupu. Radije upiite jedan pojam, po mogunosti jedinstven i svakako pokuajte i varijantu bez naih slova sa dijakritikim znakovima Primjer: Ako traite npr. Pored sve dobre volje, pogreke su mogue, npr. To se moe desiti jer je broj postavljenih knjiga velik i povremeno se uklanjaju duplikati a to ne mora pratiti i automatsko auriranje Popisa koji se aurira najee jednom dnevno, tako da je vrlo preporuljivo provjeriti i zadnje postavljene knjige koje jo nisu dospjele na popis. Mogue su i potekoe u radu zbog pada FB servera uslijed kvara ili odravanja.

Author:Yozshujar Tygokazahn
Country:Bahamas
Language:English (Spanish)
Genre:Sex
Published (Last):21 May 2012
Pages:370
PDF File Size:9.32 Mb
ePub File Size:14.61 Mb
ISBN:635-5-62297-655-3
Downloads:71091
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MezimuroThank you for interesting in our services. We are a non-profit group that run this website to share documents. We need your help to maintenance this website. Please help us to share our service with your friends. Share Embed Donate. Iz lstog razloga, sveo sam na mmimum pozivanja na literaturu o ljubavi. Ako jeste, ona zahteva znanje i trud. Njihov je problem, zato, kako biti voljen, kako biti vredan ljubavi.

Jedan od razloga je velika promena, koja se dogodila u Tako je izdvojenost lzvor intenzivne teskobe. Zar da pretpostavimo da mit, tako star i jednostavan kao ovaj, lma licemernu poruku pogleda na svet Svest o ljudskoj odvojenosti b ez ponovnog sjedinjavanja u ljubavi izvor je stida. U isto vrem e ona je izvor krivice i teskobe.

Odgovori su razni. Mada lma mnogo odgovora — a ljudska je istorija zapis o njima — oni ipak nisu bezbrojni. Odgovor do izvesne mere zavisi od stepena individualizacije koji je pojedmac dostigao. Rim 1 carstvo su bili njegova porodica, njegov dom, njegov svet. Ona je deo stremljenja ka brisanju razlika. Konformizam gomile ima samo jednu prednost, sjedinjavanje je stalno a ne povremeno. Pojedinac se uvodi u model konformizma u uzrastu od 3 ili 5 godma 1 od tada nikad ne gubi vezu sa gomilom.

Da li da ih sve nazovemo ljubavlju? Oni su dvoje, a ipak jedno. Ovaj drugi pojam delatnosti je najjasnije formulisao Spinoza. Sta je davanje? Spinoza: Etika, IV, def. Najprostiji primer je iz oblasti seksa. U trenutku orgazma on joj daje svoje seme. Bilo bi bolno ne davati. Bogat je svako ko je sposoban da daje.

Dobro je poznato da siromasi radije daju nego bogati. Ona ne daje da bi primila; samo po sebi, davanje je izvanredna radost. Tamo gde nema ove delatne zainteresovanosti, nema ni ljubavi. Ovaj element ljubavi je divno opisan u knjizi o Joni. Bog je rekao Joni da o. Bog ga spasava i Jona odlazi u Ninivu. Briga i odgovornost bi bili slepi, kad ih ne bi vodilo saznanje. Saznanje bi bilo prazno kad ga ne bi motivisala briga.

Mogu npr. Motiv sadiste je saznanje tajne, a ipak, on ostaje neznalica kakva je i pre bio. I dalje bismo samima sebi ostali zago7 I. Oni su sindrom stavova koje treba da ima zrela osoba, tj. Oni u sebi nose princip primanja i princip prodiranja, matenje 1 duha. Kada grom ljubavi pogodi ovo srce, znaj da je ljubav 1 u onom srcu. Kad ljubav prema bogu u tvom srcu naraste, nesumnjivo i tebe voli bog.

Bez zemlje, kako bi cvet i drvo cvali? U stvari bi, ukoliko se pnhvati takvo shvatanje seksualnosti, masturbacija bila idealno seksualno zadovoljenje. Frojd je kritikovan zbog precenjivanja seksa. Da upotrebim Frojdov termin, to je stanje narcisizma. Voljen sam, jer sam potreban majci. Infantilna ljubav sledi prmcip: Volim, je r sam voljen. Zrela ljubav sledi prmcip: Voljen sam, je r volim. Razvoj sposobnosti za ljubav je u bliskoj vezi sa razvojem objekta ljubavi.

Ona je, po svojoj prirodi bezuslovna. Majka je dom iz koga dolazimo, ona je priroda, zemlja, okean; otac ne predstavlja takav prirodm dom.

Ova funkcija je u bliskoj vezi sa onom koja se odnosi na socioekonomski razvoj. Stav oca i majke prema detetu odgovaraju njegovim sopstvemm potrebama.

Osnovm uzrok neuroze je neuspeh u ovom razvoju. Ali, Bog lde dalje od ovog mmimuma potreba. Mleko je simbol prvog vida ljubavi, brige 1 afirmacije. Da bi bila 13 Istu ideju je izrazio Hermann Cohen u svojoj knjizi Religion d e r Vernunft aus den Quellen des Judentums Religija uma iz je vrejskih izvora , 2.

Kaufmann Verlag, Frankfurt am Main, , str. Ali, dete mora da raste. Voljena je osoba postala isto tako poznata kao i sopstvena. Za njih se prisnost uspostavlja prvenstveno kroz seksualni dodir. Njihova je ljubav, u stvari, egotizam udvoje a deux. Svi smo mi deo Jednog; mi smo Jedno. Frojd je pretpostavio da je ljubav ispoljavanje libida 1 da je libido, okrenut prema drugima — ljubav; ili prema sebi — narcisizam. Iz ovoga sledi da moje sopstveno pojedmstvo mora da bude objekat moje ljubavi isto toliko koliko i druga osoba.

Ovaj nedostatak naklonosti i b nge za sebe koji je samo izraz njene neproduktivnosti, ostavlja je praznu i frustnranu. Mada svesno veruje da je izuzetno naklonjena svom detetu, ona, u stvari, gaji duboko potisnuto neprijateljstvo prema objektu svoje brige.

Da bi razumeli pojam boga, moramo zato da krenemo od analize karakteme strukture osobe koja vem je u boga. M eister Eckhart, preveo R. Svi ljudi su jednaki, jer su svi deca jedne majke, jer su svi deca majke Zemlje. U matrijarhalnom vidu religije ja volim boga kao sveobuhvatnu majku.

Ako je bog otac, on me voli kao sina i ja ga volim kao oca. Bog je istina, bog je pravda. Kako bi bog mogao imati ime ako nije osoba ili stvar? Ja-postajem je moje ime".

Ukoliko je bog otac, ja sam dete. Ako je to tako, Frojdova kritika ideje boga je potpuno ispravna. Tada je ovo najsigurniji od svih principa.. Naravno, iskaz se odnosi na subjekt X u dato vreme, ne na X sada i X kasnije, ili na jedan vid X-a nasuprot drugom. Druga formulacija je negativna: to nije ni ovo ni ono. Zato je ona ,,ni ovo ni ono". Da bi dosegla istinsku stvarnost, misao mora sebe da transcendira. Suprotnost je kategorija ljudskog duha, a ne element stvarnosti po sebi.

London, Routledge, Blakney, H arper and Brothers, New York, Isto nalazimo 1 u jevrejskoj religiji. Pre svega, ono vodi toleranciji koju nalazimo u razvoju mdijske 1 kineske religije. Bog i ja: mi smo jedno. Postalo je svoj sopstvem otac i majka; ono jeste otac 1 majka. Ako se osoba ne oslobodi incestuozne ve38 M eister Eckhart, op.

Pitanje je samo do kog je stepena odrastao. Kakav je ishod? On treba da se povoljno lzrazi o njenoj novoj haljini i ukusnom jelu. Po Frojdu, ljubav je u osnovi seksualni fenomen. London, , str. Salivena Sullivan.

HANDWRITING FOR TODAY TOM GOURDIE PDF

Erih From - Umeće Ljubavi

Thank you for interesting in our services. We are a non-profit group that run this website to share documents. We need your help to maintenance this website. Please help us to share our service with your friends.

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE COMPILABILE PDF

erih from - umece ljubavi.pdf

.

LA ALMOHADA DE PLUMAS HORACIO QUIROGA PDF

Popis Knjiga u Wordu

.

Related Articles